Yamanashi / Taikanshuzo Kabushikigaisha

Koushuuriemon

甲州利右衛門

Koushuuriemon

Yamanashi / Taikanshuzo Kabushikigaisha

Koushuuriemon

純米大吟醸{甲州利右衛門}

Jummaidaiginjo Koshuriemon

Yamanashi / Taikanshuzo Kabushikigaisha

Koushuuriemon

純米大吟醸{甲州利右衛門}

Jummaidaiginjo Koshuriemon