Fukui / Yutakashuzou Kabushikigaisha

Echizenkashoku

越前華燭 大吟醸

Echizenkashoku Daiginjo

Fukui / Yutakashuzou Kabushikigaisha

Echizenkashoku

越前華燭 大吟醸

Echizenkashoku Daiginjo

Fukui / Yutakashuzou Kabushikigaisha

Echizenkashoku

越前華燭 大吟醸 生詰

Echizenkashoku Daiginjo Namazume

Fukui / Yutakashuzou Kabushikigaisha

Echizenkashoku

純米大吟醸 蔵内秘蔵酒 40

Jummaidaiginjo Kuranaihizoshu Yonju