Fukui / Nambu Sake Brewery, Inc

Komeshizuku

米しずく 純米 ひやおろし

Komeshizuku Jummai Hiyaoroshi

Fukui / Nambu Sake Brewery, Inc

Komeshizuku

米しずく 純米 ひやおろし

Komeshizuku Jummai Hiyaoroshi