Fukui / Nambu Sake Brewery, Inc

Shukufukutsuru

Shu 純米 微発砲にごり生原酒

Shu Jummai Bihapponigorinamagenshu