Fukui / Tsurugashuzou Yuugengaisha

Fukujuhai

福寿杯

Fukujuhai

Fukui / Tsurugashuzou Yuugengaisha

Fukujuhai

福寿杯 大吟醸 古酒

Fukujuhai Daiginjo Furusake