Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴

Akenotsuru

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 大吟醸

Akenotsuru Daiginjo

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 純米大吟醸

Akenotsuru Jummaidaiginjo

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 純米吟醸

Akenotsuru Jummaiginjo

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 吟醸

Akenotsuru Ginjo

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 特別純米酒

Akenotsuru Tokubetsujummaishu

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 有機農法酒

Akenotsuru Yuukinohoshu

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 特別本醸造

Akenotsuru Tokubetsuhonjozo

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 特選

Akenotsuru Tokusen

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 上撰

Akenotsuru Josen

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 金印

Akenotsuru Kinin

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 辛口

Akenotsuru Karakuchi

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 樽酒

Akenotsuru Taruzake

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 原酒

Akenotsuru Genshu

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 しぼりたて

Akenotsuru Shiboritate

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 にごり酒

Akenotsuru Nigorizake

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 黄金酒

Akenotsuru Ogonzake

Fukui / Rikisenshuzou Yuugengaisha

Akenotsuru

明乃鶴 祝酒

Akenotsuru Iwaizake