Hakuryuu
白龍

Yoshidashuzou Yuugengaisha / Fukui

Sake list