Habutaemasamune
羽二重正宗

Tokoyama shuzo / Fukui

Sake list