Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasa

冷や酒

Hiyazake

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasa

冷や酒

Hiyazake

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasa

本醸造 生貯

Honnjozo Namacho