Shirasasa
白笹

Yuugengaisha Kaneishuzouten / Kanagawa

Sake list