Sasanotsuyu
笹の露

Yuugengaisha Kaneishuzouten / Kanagawa

Sake list