Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱

Shoryuhorai

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 純米吟醸 山田錦55

Shohorai Jummaiginjo Yamadanishikigojugo

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 純米吟醸 山田錦60 参年熟成酒

Shohorai Jummaiginjo Yamadanishikirokuju Sannenjukuseishu

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 特別純米 雄町60

Shoryuhorai Tokubetsujummai Omachirokuju

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 特別純米

Shoryuhorai Tokubetsujummai

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 特別純米 山田錦60 冷やおろし

Shoryuhorai Tokubetsujummai Yamadanishikirokuju Hiyaoroshi

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 純米吟醸生原酒 山田錦60

Shoryuhorai Jummaiginjonamagenshu Yamadanishikirokuju

Kanagawa / Ooyatakashishuzou Kabushikigaisha

Shouryuuhourai

昇龍蓬莱 純米吟醸生原酒 山田錦55

Shoryuhorai Jummaiginjonamagenshu Yamadanishikirokuju