Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Toukyoujizake

とうきょう地酒

Toukyoujizake

Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Toukyoujizake

特選吟醸純米 とうきょう地酒

Tokusenginjojummai Tokyojizake

Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Toukyoujizake

吟醸辛口 とうきょう地酒・原酒

Ginjokarakuchi Tokyojizake Genshu

Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Toukyoujizake

吟醸辛口 とうきょう地酒・原酒

Ginjokarakuchi Tokyojizake Genshu

Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Toukyoujizake

特別本醸造 とうきょう地酒

Tokubetsuhonjozo Tokyojizake