Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Sakurako

夢吟醸 桜子

Yumeginjou Sakurako

Tokyo / Tsuchiyashuzou Kabushikigaisha

Sakurako

夢吟醸 桜子 純米大吟醸

Yumeginjo Sakurako Jummaidaiginjo