Tokyo / Toshimayashuzou Kabushikigaisha

Toshimayanoshirozake

豊島屋の白酒

Toshimayanoshirozake