Tokyo / Toshimayashuzou Kabushikigaisha

Ginkon

銀婚

Ginkon

Tokyo / Toshimayashuzou Kabushikigaisha

Ginkon

銀婚 純米大吟醸

Ginkon Junmaidiaginjou