Okunokami
屋守

Toshimayashuzou Kabushikigaisha / Tokyo

Sake list