Tokyo / Ozawa Shuzo Co.,Ltd.

Iroha

木桶仕込 彩は

Kiokejikomi Iroha