Chiba / Nabedana Inc.

Hanasansui

花山水 仁勇 大吟醸

Hanasansui Jinyuu Daiginjo

Chiba / Nabedana Inc.

Hanasansui

花山水 仁勇 大吟醸

Hanasansui Jinyuu Daiginjo