Chiba / Toukunshuzou Kabushikigaisha

Futarishizuka

吟醸 二人静

Ginjo Futarishizuka

Chiba / Toukunshuzou Kabushikigaisha

Futarishizuka

吟醸 二人静

Ginjo Futarishizuka

Chiba / Toukunshuzou Kabushikigaisha

Futarishizuka

吟醸二人静 生貯蔵酒

Ginjo Futarishizuka Namachozoshu

Chiba / Toukunshuzou Kabushikigaisha

Futarishizuka

吟醸二人静 生貯蔵酒

Ginjo Futarishizuka Namachozoshu