Chiba / Kidoizumi Shuzo

Shiratamako

白玉香 特別純米無濾過生原酒

Shiratamako Tokubetsujummaimurokanamagenshu

Chiba / Kidoizumi Shuzo

Shiratamako

白玉香 特別純米無濾過生原酒

Shiratamako Tokubetsujummaimurokanamagenshu