Chiba / Kamedashuzou Kabushikigaisha

Bosonoshiro

純米吟醸 房総の城

Jummaiginjo Bosonoshiro

Chiba / Kamedashuzou Kabushikigaisha

Bosonoshiro

純米酒 房総の城

Jummaishu Bosonoshiro

Chiba / Kamedashuzou Kabushikigaisha

Bosonoshiro

純米酒 房総の城

Jummaishu Bosonoshiro