Shikon
紫紺

Koizumishuzou Goushigaisha / Chiba

Sake list