Chiba / Toyonotsurushuzou Kabushikigaisha

Zenigami

銭神

Zenigami

Chiba / Toyonotsurushuzou Kabushikigaisha

Zenigami

銭神 純米大吟醸

Zenigami Jummaidaiginjo

Chiba / Toyonotsurushuzou Kabushikigaisha

Zenigami

銭神 純米大吟醸

Zenigami Jummaidaiginjo