Tochigi / Kabushikigaisha Tsujizenbeeshouten

Sakuragawa

桜川 大吟醸 斗瓶囲い 2016年全国新酒鑑評会金賞受賞酒

Sakuragawa Daiginjo Tobinkakoi Nisenjurokunenzenkokushinshukampyokaikinshojushoshu

Tochigi / Kabushikigaisha Tsujizenbeeshouten

Sakuragawa

桜川 大吟醸 斗瓶囲い 2016年全国新酒鑑評会金賞受賞酒

Sakuragawa Daiginjo Tobinkakoi Nisenjurokunenzenkokushinshukampyokaikinshojushoshu