Komekichi
米きち

Hokkanshuzou Kabushikigaisha / Tochigi

Sake list