Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 山廃純米吟醸 五百万石

Uroko Yamahaijunmaiginjou Gohyakumangok

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 山廃純米吟醸 山田錦

Uroko Yamahaijunmaiginjou Yamadanishiki

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 大吟醸 5年以上

Uroko Daiginjo Gonenijo

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 大吟醸 10年以上

Uroko Daiginjo Junenijo

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 大吟醸 15年以上

Uroko Daiginjo Jugonenijo

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 大吟醸 20年以上

Uroko Daiginjo Nijugonenijo

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

大吟醸 熟露枯 ヴィンテージボトル 1987年産

Daiginjo Uroko Bintejibotoru Senkyuhyakuhachijunananensan

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

大吟醸 熟露枯 ヴィンテージボトル 2016年産

Daiginjo Uroko Bintejibotoru Nisenjurokunensan

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 山廃純米吟醸 山田錦

Uroko Yamahaijunmaiginjou Yamadanishiki

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 山廃純米吟醸 五百万石

Uroko Yamahaijunmaiginjou Gohyakumangok

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 山廃純米原酒

Uroko Yamahaijummaigenshu

Tochigi / Kabushikigaisha Shimazakishuzou

Uroko

熟露枯 山廃純米原酒

Uroko Yamahaijummaigenshu