Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興 貴醸酒 百

Kyokukou Kijoushu Hyaku

Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興 たまか 特別純米

Kyokukou Tamaka Tokubetsujunmai

Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興 純米吟醸

Kyokukou Junmaiginjou

Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興(きょくこう)「大吟醸」

Kyokuko Daiginjo

Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興(きょくこう)「純米吟醸」無加圧原酒氷温壱升瓶囲い

Kyokuko Jummaiginjo Mukaatsugenshu Hyoon Isshobinkakoi

Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興(きょくこう)「特別純米」生酛仕込袋搾り中取り無濾過生原酒

Kyokuko Tokubetsujummai Kimotojikomi Fukuroshibori Nakadori Murokaseigenshu

Tochigi / Watanabeshuzou Kabushikigaisha

Kyokukou

旭興(きょくこう)「特別本醸造」

Kyokuko Tokubetsuhonjozo Orizake