Tochigi / Houranshuzou Kabushikigaisha

Houran

鳳鸞

Houran

Tochigi / Houranshuzou Kabushikigaisha

Houran

本醸造 鳳鸞

Honjozo Horan

Tochigi / Houranshuzou Kabushikigaisha

Houran

低温醸造 鳳鸞

Teionjozo Horan

Tochigi / Houranshuzou Kabushikigaisha

Houran

辛口 鳳鸞

Karakuchi Horan