Tochigi / Kabushikigaisha Tomikawashuzouten

Chuuai

忠愛

Chuuai

Tochigi / Kabushikigaisha Tomikawashuzouten

Chuuai

忠愛 中取り特別純米 五百万石

Chuuai Nakadoritokubetsujunmai Gohyakumangoku

Tochigi / Kabushikigaisha Tomikawashuzouten

Chuuai

忠愛 中取り純米吟醸 美山錦

Chuuai Nakadorijunmaiginjou Miyamanishiki

Tochigi / Kabushikigaisha Tomikawashuzouten

Chuuai

忠愛 中取り純米大吟醸 愛山

Chuuai Nakadorijunmaidaiginjou Aiyama