Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 特別純米酒 みがき竹皮 2013BY

Kaika Tokubetsujunmaishu Migaki takekawa 2013BY

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸 黒瓶 2014BY

Kaika Junmaiginjou Kurobin 2014BY

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 特別純米酒 みがき竹皮

Kaika Tokubetsujunmaishu Migaki takekawa

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸 黒瓶

Kaika Junmaiginjou Kurobin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 斗瓶取り雫酒(黒瓶)

Kaika Tobindori Shizukusake Kurobin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 風の一輪

Kaika Kazeno ichirin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米酒

Kaika Junmaishu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 鑑評会出品15年熟成酒

Kaika Kampyokaishuppinjugonenjukuseishu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 大吟醸

Kaika Daiginjo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 大吟醸

Kaika Daiginjo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 鑑評会出品酒

Kaika Kampyokaishuppinshu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米大吟醸

Kaika Jummaidaiginjo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 金賞受賞酒(鑑評会出品酒)

Kaika Kinshojushoshu Kampyokaishuppinshu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 金賞受賞酒(鑑評会出品酒)

Kaika Kinshojushoshu Kampyokaishuppinshu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 金賞受賞酒(鑑評会出品酒)

Kaika Kinshojushoshu Kampyokaishuppinshu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

A Movement 純米大吟醸

A Mubumento Jummaidaiginjo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 斗瓶取り雫酒 黒瓶

Kaika Tobintori Shizukushu Kurobin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 遠心分離酒(純米吟醸生酒)

Kaika Enshimbunrishu Jummaiginjonamashu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 吟醸生酒

Kaika Ginjonamazake

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 吟醸生酒

Kaika Ginjonamazake

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸 黒瓶(黒純吟)

Kaika Jummaiginjo Kurobin Kurojungin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸 黒瓶(黒純吟)

Kaika Jummaiginjo Kurobin Kurojungin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 山廃純米吟醸

Kaika Yamahaijummaiginjo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 山廃純米吟醸

Kaika Yamahaijummaiginjo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸

Kaika Jummaiginjo Kurobin Kurojungin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸

Kaika Jummaiginjo Kurobin Kurojungin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸

Kaika Jummaiginjo Kurobin Kurojungin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米吟醸

Kaika Jummaiginjo Kurobin Kurojungin

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 特別純米酒 生酛

Kaika Tokubetsujummaishu Kimoto

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 特別純米酒 生酛

Kaika Tokubetsujummaishu Kimoto

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 とちまるくんカップ酒

Kaika Torimarukunkappuzake

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 さのまるカップ酒

Kaika Sanomarukappuzake

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米酒

Kaika Jummaishu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米酒

Kaika Jummaishu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 純米酒

Kaika Jummaishu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

特別純米酒(原酒) みがきカップ

Tokubetsujummaishu Genshu Migakikappu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

特別純米酒(原酒) みがき竹皮

Tokubetsujummaishu Genshu Migakitakekawa

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

特別純米酒(原酒) みがき竹皮

Tokubetsujummaishu Genshu Migakitakekawa

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

特別純米酒 みがき

Tokubetsujummaishu Migaki

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

特別純米酒(原酒) みがき竹皮

Tokubetsujummaishu Genshu Migakitakekawa

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

本醸造 開華 辛口旨酒

Honjozo Kaika Karakuchiumashu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

本醸造 開華 辛口旨酒

Honjozo Kaika Karakuchiumashu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

本醸造 開華 辛口旨酒

Honjozo Kaika Karakuchiumashu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 本醸造

Kaika Honjozo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 本醸造

Kaika Honjozo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 本醸造

Kaika Honjozo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 本醸造カップ

Kaika Honjozokappu

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 特別本醸造

Kaika Tokubetsuhonjozo

Tochigi / Daiichi Sake Brewery

Kaika

開華 特別本醸造

Kaika Tokubetsuhonjozo