Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿 純米吟醸

Sugata Junmaiginjou

Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿 特別純米

Sugata Tokubetsujunmai

Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿 特別本醸造

Sugata Tokubetsuhonjouzou

Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿 特別純米

Sugata Tokubetsujunmai

Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿 純米大吟醸

Sugata Junmaidaiginjou

Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿

Sugata

Tochigi / Iinumameijou Kabushikigaisha

Sugata

姿

Sugata