Tochigi / Kabushikigaisha Torayahonten

Nijinoi

虹乃井

Nijinoi

Tochigi / Kabushikigaisha Torayahonten

Nijinoi

虹乃井 純米生

Nijinoi Jummainama

Tochigi / Kabushikigaisha Torayahonten

Nijinoi

虹乃井 純米生

Nijinoi Jummainama