Ibaraki / Okabe Goumeigaisha

Goendane

常陸太田自酒プロジェクト ご縁だね 純米酒

Hitachiotajizakepurojiekuto Goendane Jummaishu

Ibaraki / Okabe Goumeigaisha

Goendane

常陸太田自酒プロジェクト ご縁だね 純米酒

Hitachiotajizakepurojiekuto Goendane Jummaishu