Ibaraki / Nemotoshuzou Kabushikigaisha

Kamimaru

上丸 純米吟醸

Kamimaru Junmaiginjou

Ibaraki / Nemotoshuzou Kabushikigaisha

Kamimaru

上丸 純米大吟醸

Kamimaru Junmaidaiginjou

Ibaraki / Nemotoshuzou Kabushikigaisha

Kamimaru

上丸 純米大吟40

Kamimaru Junmaidaigin40

Ibaraki / Nemotoshuzou Kabushikigaisha

Kamimaru

上丸 純米吟醸

Kamimaru Junmaiginjou