Fukushima / Sirakawameijou Kabusikigaisya

Taninokoshi

谷乃越 しぼりたて

Taninokoshi Shiboritate

Fukushima / Sirakawameijou Kabusikigaisya

Taninokoshi

谷乃越 しぼりたて

Taninokoshi Shiboritate

Fukushima / Sirakawameijou Kabusikigaisya

Taninokoshi

谷乃越 のんでみやがれ!

Taninokoshi Shiboritate

Fukushima / Sirakawameijou Kabusikigaisya

Taninokoshi

谷乃越 純米吟醸

Taninokoshi Jummaiginjo

Fukushima / Sirakawameijou Kabusikigaisya

Taninokoshi

15°谷乃越

Jugodotaninokoshi

Fukushima / Sirakawameijou Kabusikigaisya

Taninokoshi

15°上撰 会津磐梯山

Jugodo Josen Aizubandaisan