Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Yukinoka

純米 雪の香

Jummai Yukinoka

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Yukinoka

純米 雪の香

Jummai Yukinoka

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Yukinoka

本醸造 雪の香

Honjozo Yukinoka

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Yukinoka

本醸造 雪の香

Honjozo Yukinoka