Bitokuomottekazaritonasu
美徳以為飾

Sasanokawashuzou Kabushikigaisha / Fukushima

Sake list