Fukushima / Goushigaisha Kitanohanashuzoujou

Yukinokaori

純米 雪の香

Jummai Yukinokaori

Fukushima / Goushigaisha Kitanohanashuzoujou

Yukinokaori

純米 雪の香

Jummai Yukinokaori

Fukushima / Goushigaisha Kitanohanashuzoujou

Yukinokaori

本醸造 雪の香

Honjozo Yukinokaori

Fukushima / Goushigaisha Kitanohanashuzoujou

Yukinokaori

本醸造 雪の香

Honjozo Yukinokaori