Fukushima / Suehiroshuzou Kabushikigaisha

Harutamanoshiro

春玉の白

Harutamanoshiro