Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

喜多の華

Kitanohana

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

上撰 喜多の華

Josen Kitanohana

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

会津印 喜多の華(辛口)

Aizujirushi Kitanohana Karakuchi

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

会津印 喜多の華

Aizujirushi Kitanohana

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

しぼりたて 生原酒

Shiboritate Namagenshu

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

しぼりたて 生原酒

Shiboritate Namagenshu

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

しぼりたて 生原酒

Shiboritate Namagenshu

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

熟成 純米古酒

Jukusei Jummaikoshu

Fukushima / Kitanohanashuzoujou

Kitanohana

貴醸酒 原酒 喜多の華

Kijoshu Genshu Kitanohana