Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Koujiroman

麹浪漫

Koujiroman

Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Koujiroman

純米原酒 麹浪漫

Jummaigenshu Kojiroman