Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Kaisei

開成

Kaisei

Fukushima / Sasanokawashuzou Kabushikigaisha

Kaisei

大吟醸原酒 開成

Daiginjogenshu Kaisei