Tsurudensetsu
鶴伝説

Taiheizakurashuzou Goushigaisha / Fukushima

Sake list