Yumenoka
夢の香

Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi / Fukushima

Sake list