Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Shinjitsu

真実

Shinjitsu

Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Shinjitsu

真実 吟醸酒

Shinjitsu Ginjoshu

Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Shinjitsu

真実 吟醸酒

Shinjitsu Ginjoshu