Shinjitsu
真実

Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi / Fukushima

Sake list