Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Gakujuurou

学十郎

Gakujuurou

Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Gakujuurou

学十郎 大吟醸

Gakujuro Daiginjo

Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Gakujuurou

学十郎 大吟醸

Gakujuro Daiginjo

Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Gakujuurou

学十郎 大吟醸 金賞受賞酒

Gakujuro Daiginjo Kinshojushoshu

Fukushima / Toyokunishuzou Goushigaisha Aizusakashitamachi

Gakujuurou

学十郎 大吟醸 金賞受賞酒

Gakujuro Daiginjo Kinshojushoshu