Fukushima / Goushigaisha Yoshinokawashuzouten

Yoshinogawa

吉の川

Yoshinogawa