Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 特別純米

Hirotogawa Tokubetsujunmai

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 純米吟醸

Hirotogawa Junmaiginjou

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 大吟醸

Hirotogawa Daiginjou

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 純米にごり

Hirotogawa Junmainigori

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川

Hirotogawa

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 特別純米

Hirotogawa Tokubetsujunmai

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 純米吟醸

Hirotogawa Junmaiginjou

Fukushima / Matsuzakishuzouten

Hirotogawa

廣戸川 純米大吟醸

Hirotogawa Junmaidaiginjou

Fukushima / Matsuzaki shuzou

Hirotogawa

廣戸川 特別純米

Hirotogawa Tokubetsujunmai