Hirotogawa
廣戸川

Matsuzaki shuzou / Fukushima

Sake list