Fukushima / Daitengushuzou Kabushikigaisha

Oushuunihonmatsu

奥州二本松

Oushuunihonmatsu

Fukushima / Daitengushuzou Kabushikigaisha

Oushuunihonmatsu

奥州二本松 益々繁盛

Oshunihommatsu Masumasuhanjo