Yamagata / Naganuma Goumeigaisha

Naganuma

純米吟醸 惣邑

Jummaiginjo Somura

Yamagata / Naganuma Goumeigaisha

Naganuma

純米吟醸 惣邑

Jummaiginjo Somura

Yamagata / Naganuma Goumeigaisha

Naganuma

誉小桜手造り純米酒

Homarekozakura Tezukuri Jummaishu

Yamagata / Naganuma Goumeigaisha

Naganuma

大吟醸 惣右衛門

Daiginjo Soemon

Yamagata / Naganuma Goumeigaisha

Naganuma

純米大吟醸 惣右衛門

Jummaidaiginjo Soemon

Yamagata / Naganuma Goumeigaisha

Naganuma

純米吟醸 長井小紫

Jummaiginjo Nagaikomurasaki